top of page

ВІДЕОЗАПИСИ + слайди + роздатковий матеріал

Бухоблік для медичних кнп

Формат заходу

Відеозаписи

Тривалість 24 академ/год

6 відеозанять

Вартість

6348 грн

Для кого цей курс

Курс буде корисним для головних бухгалтерів та їх помічників медичних КНП.

 

Базується виключно на досконалому вивченню тих Національних стандартів бухгалтерського обліку, що найчастіше будуть застосовуватись в КНП та з врахуванням в обліку особливого статусу таких підприємств.

 

Покликаний допомогти бухгалтерам, що перейшли з бюджетного обліку, швидко та безпомилково зрозуміти певні особливості обліку КНП.

 

Даний практикум допоможе набути вам впевненості щодо правильного складання фінансової звітності та звіту в НСЗУ.

На цьому курсі ви вивчатимете

Програма

Програма

Бухгалтерська «особиста» нормативка:

 • Облікова політика, Положення про документообіг, положення про оприбуткування готівки, Розрахунок ліміту каси. Обов’язкові реквізити первинних документів та особливості застосування певних норм Положення 88. Бухгалтерська довідка – універсальний документ для різних операцій.

 • Неприбутковість – основні акценти та питання щодо збереження статусу.

 • Класифікація суб’єктів господарювання. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку. Особливості складання фінансової звітності згідно НСБО 1, П(С)БО 25. Обов’язок складання звітності за МСФО.

 • Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО 6 «Виправлення помилок». Поняття суттєвості.

 • Застосування П(С)БО 7 «Основні засоби»: особливості обліку придбання та безкоштовного надходження основних засобів, встановлення вартісного розмежування для ОЗ та МНА, нарахування амортизації та встановлення строку корисного використання. Ремонти поточний та капітальний, переоцінка, ліквідація та продаж.

 • Облік нематеріальних активів згідно ПСБО 8 «Нематеріальні активи». 

 • Запаси: придбання, передача, використання, продаж, переоцінка – всі нюанси застосування ПСБО 9 «Запаси».

 • П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення.

 • П(С)БО-11 «Зобов’язання» - особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. Списання кредиторки при спливу строку позовної давності, наслідки. Як перервати строк позовної давності. Створення забезпечення  відпусток.

 • Орендуєте чи здаєте в оренду? Бухгалтерський облік за П(С)БО 14 «Оренда». Облік у орендаря та орендодавця. Витрати на комунальні послуги

 • Нарахування та відображення в обліку доходів згідно П(С)БО-15 «Дохід». Класифікація доходів для КНП. Особливості визнання  доходів від цільового фінансування.

 • П(С)БО 16 «Витрати»- класифікація  витрат та варіанти застосування рахунків обліку витрат. Особливості відображення витрат від використання цільового фінансування.

 •  Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) - операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44». Вплив таких проведень на фінансову звітність.

bottom of page