top of page

В АУДИТОРІЇ ТА ONLINE +
ВІДЕОЗАПИСИ

На ТИ з бухобліком

МОДУЛЬ №3

Старт модулю

14 травня 2024

Тривалість 40 академ/год

10 занять (ВТ-ЧТ) 10:00-13:15

Вартість

9900 грн

Для кого цей модуль

Мета: отримати практичний навик в обліку господарських операцій від створення підприємства до складання першої фінансової звітності підприємства (баланс та звіт про фінансові результати). Отримати впевненість в комплексному розумінні всіх процесів на підприємстві.

Для досвідчених бухгалтерів та випускників модулю №2 (рівень головного бухгалтера невеликого підприємства)

 

Цей модуль побудований на прикладі комплексної задачі, яка містить в собі набір стандартних, типових ситуацій з моменту заснування підприємства, в процесі його господарської діяльності та складення першої фінансової звітності.

 

Вид діяльності охоплює і виробництво і продаж товарів та надання послуг.

На цьому модулі ви вивчатимете

Програма

Програма

  • Фінансова звітність. Взаємозв’язок форм звітності. Основні види та пакети фінансової звітності. Види організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. Поняття суб’єктів підприємництва. Відмінність між ФОПом та юридичною особою.

  • Створення підприємства – чи потрібен бухгалтеру статут? Облік статутного капіталу. Облікова політика підприємства. Вибираємо оптимальні правила для обліку. Зміни в обліковій політиці.

  • Облік операцій з основними засобами: надходження, ремонт (капітальний та поточний),нарахування зносу, ліквідація, продаж. Інвентаризація.

  • Собівартість готової продукції та товарів на реалізацію. Основні принципи формування первісної вартості, виробничої собівартості товарно-матеріальних цінностей.

  • Облік валютних операцій. Розрахунок курсових різниць. Відображення в обліку валютних розрахунків.

  • Принципи нарахування заробітної плати, відпускних, соціальних виплат по непрацездатності, премій, матеріальної допомоги. Відрахування з заробітної плати утримань на аліменти і т.д. Основні відмінності між трудовими та цивільно-правовими договорами. Основні штрафи за порушення норм трудового законодавства

  • Облік дебіторів та кредиторів. Довгострокова та короткострокова заборгованість. Основні принципи обліку та відображення у фінансовій звітності.

  • Облік доходів та витрат. Закриваючі проведення. Визначення фінансового результату діяльності підприємства. Виправлення помилок в обліку.

  • Складання облікових регістрів та формування фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати).

Реєстрація на модуль №3

Дякуємо! Ми з вами зконтактуємось

Реєстрація
bottom of page